کارگروه کودکان کار

کودکان کار وادار به کار در شرایطی هستند که از نظر اخلاقی، اجتماعی، فیزیکی و روانی برای کودک خطرناک و مضر است و شانس وی را برای شرکت در مدرسه کاهش داده و به ترک مدرسه به صورت موقت یا دائمی می انجامد و یا مدرسه را در کنار کار سنگین و طولانی مدت ادامه دهد. شرایط اشتغال در کودکان کار می تواند با شرایط کودکان خیابانی همپوشانی داشته باشد. آنچه می‌تواند تعیین کند که کودک با کار کردن جز کودکان کار محسوب می شود یا خیر به نوع کار، سن کودک و تعداد ساعات کاری او بستگی دارد. می توان گفت کودکان کار یا کودکان خیابانی( کودکان محروم از محیط امنِ رشد)، کودک مستقیماً مسئول حفظ خود و فعالیت فیزیکی است که نه توانایی انجام آن را دارد و نه لذتی از آن می برد و به این ترتیب از رشد و تکاملی که حق اوست محروم می شود.

البته باید توجه داشت که اگر کار کودک مانعی برای ارتقاء سلامت و شخصیت وی محسوب نشود و مزاحمتی برای مدرسه و تحصیل وی ایجاد نکند نه تنها منفی نیست بلکه می‌تواند تاثیرات مثبت بر رشد کودک و نوجوان بگذارد.

کارگروه تخصصی کودکان کار به دلیل اهمیت موضوع و تاکید قانون گذار در ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یکی از پنج حوزه الویت دارآسیب های اجتماعی در نظرگرفته شده است تا اقدامات و برنامه های کودکان کار سامان دهی و جهت دهی مجدد نماید.

اعضای کارگروه

دکتر حبیب الله مسعودی فرید
رئیس کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتر حبیب الله مسعودی فرید

دکتر روشنک وامقی
دبیر کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتر روشنک وامقی

دکتر محسن گرامی
تسهیلگر

توضیحات بیشتر در مورد دکتر محسن گرامی

خانم لیلا ارشد
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد خانم لیلا ارشد

دکتر پیام روشن فکر
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکترپیام روشن فکر

دکتر فاطمه قاسم زاده
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتر فاطمه قاسم زاده

دکتر فاطمه اشرفی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتر فاطمه اشرفی

دکتر مروئه وامقی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتر مروئه وامقی

حجت الاسلام احمد صحت قول
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در موردحجت الاسلام احمد صحت قول

آقای رضا جعفری سدهی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در موردآقای رضا جعفری سدهی

آقای اشکان تقی پور
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در موردآقای اشکان تقی پور

آقای محمود حسین آبادی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در موردآقای محمود حسین آبادی

عضو کارگروه