چشم انداز

 

سایت گفتمان اجتماعی، بنا دارد در پایان سال 1400 در فضای جامعه کشور به چشم انداز ذیل دست یابد.

  • مشارکت 60% بازیگران این حوزه در گفتمان اجتماعی
  • شناساندن سایت گفتمان اجتماعی به عنوان راهنما و مرجع به بیش از 80% فعالین حوزه آسیب های اجتماعی
  • معرفی بیش از 60% بازیگران اصلی این حوزه آسیب های اجتماعی
  • بستری مناسب برای به اشتراک گذاری ایده ها و نظرهای بیش از 60% فعالین و علاقه مندان حوزه آسیب های اجتماعی
  • ایجاد الگویی مناسب برای گفتمان اجتماعی برای بیش از 50% مخاطبین
  • شناسایی  نیازها و ضرورت ها و اولویت های  حوزه آسیب های اجتماعی
  • کمک مطالعاتی و برنامه ریزی به نهادهای فعال در این حوزه