معرفی سایت

گفتمان اجتماعی به دنبال ایجاد فضای گفتگو عالمانه و مبتنی بر شواهد بین تمامی فعالان حوزه آسیب های اجتماعی است. از اینرو به معرفی همه نقش آفرینان و پژوهشگران این حوزه می پردازد و فضای اظهار نظر و مشارکت را برای همه فراهم می کند. شما به عنوان شهروند، سازمان مردم نهاد، دستگاه اجرایی، سیاست گذار، تحلیل گر مسایل اجتماعی، روزنامه نگار، نویسنده، پژوهشگر، عضو هیات علمی دانشگاه ها و ... می توانید از این بستر مشارکت برای طرح دیدگاه ها و به اشتراک گزاری آنها استفاده نمایید.

سایت گفتمان اجتماعی همسو با طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی  و به عنوان  وب سایت مرجع این طرح،  با تاکید بر لزوم ایجاد زمینه برای مشارکت همه اقشار جامعه در کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی ، با هدف  ایجاد بستر گفتمان در این حوزه و با توجه به ماهیت این آسیب ها، همکاری همه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی ذیربط ، اندیشمندان و صاحب نظران مربوطه  را می طلبد ، که این امر بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست.