معرفی

درباره پروژه

نتایج پژوهش های متعدد، مشاهده وضعیت اجتماعی کشور، نظرات صاحبنظران در مجامع مختلف علمی و در برنامه های رسانه ای و حتی اظهار نظر سیاستگذاران و مسئولین اجرایی کشور در سطوح مختلف، همگی گواه افزایش روز افزون آسیب های اجتماعی در جامعه اند. موضوعی اگر در خوشبینانه ترین حالت آن را یکی از مهمترین بحران های ملی تلقی نکنیم، قطعا در آینده ایی نزدیک به یک بحران جدی و شاید مهمترین بحران برای کشور بدل خواهد شد که توجه همگان را نیز به خود جلب کرده است.
از این رو مقام معظم رهبری(مدظله) بارها و صراحتا ساماندهی آسیب های اجتماعی در کشور را یکی از اولویت های نظام دانسته و بر کنترل و کاهش آن با انجام اقدامات فوق عادت و ویژه تاکید ورزیده اند. هم زمان با آن سران سه قوه نیز کاهش بار آسیب های اجتماعی در کشور را مورد توجه قرار داده، اقدامات ویژه ای را برای آن طراحی کرده اند تا جایی که در کلیه برنامه های دستگاه های دولتی، ، نهادهای عمومی و مدنی نشانی از توجه به این مهم به چشم می خورد و سایر نهادهای حکومتی از جمله قوه مقننه نیز به این موضوع تاکید داشته به طوری که در برنامه ششم توسعه کشور به وضوح می توان مصادیقی از آن را مشاهده نمود. از سویی دیگر یکی از مطالبات اصلی و خواسته های مسلم مردم در بسیاری از نظرخواهی ها نیز کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و به نوعی بهبود وضعیت سلامت جامعه است چرا که به خوبی لمس آثار و عوارض آن را لمس کرده اند.
از این رو به راحتی می توان دریافت که آسیب های اجتماعی نه تنها اساس خانواده، شالوده اجتماع و ارزش های بنیادین جامعه را تهدید کرده است بلکه در سطح وسیعی نارضایتی، عدم توسعه یافتگی و بهره‌وری اقتصادی را به همراه داشته و اغراق نیست که آن را یکی از تهدید های اساسی کشور دانست و برای آن تدابیر جامعی اندیشید. لذا در شرایط حاضر تدوین طرح جامع ملی به منظور کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در کشور یکی از ضرورت های اجتماعی و نظام است که در ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه نیز بر آن تاکید شده است.
مسیر اصلی تدوین برنامه استفاده از نظر خبرگان و دست اندرکاران آسیب های اجتماعی و نیز کارشناسان دستگاه های متولی و اجرایی کشور می باشد. 5 کارگروه تخصصی در حوزه های اعتیاد، طلاق، کودکان کار، حاشیه نشینی، مفاسد اخلاقی شکل گرفته و اعضا ضمن بررسی شواهد از پیش تهیه شده و با استفاده از همفکری و کمک تسهیل گران برنامه های عملیاتی را تدوین خواهد کرد.

کارگروه‌های تخصصی

1. اعتیاد
2. طلاق
3. حاشیه‌نشینی
4. کودکان کار
5. مفاسد اخلاقی

درباره سایت

گفتمان اجتماعی به دنبال ایجاد فضای گفتگو عالمانه و مبتنی بر شواهد بین تمامی فعالان حوزه آسیب های اجتماعی است. از اینرو به معرفی همه نقش آفرینان و پژوهشگران این حوزه می پردازد و فضای اظهار نظر و مشارکت را برای همه فراهم می کند. شما به عنوان شهروند، سازمان مردم نهاد، دستگاه اجرایی، سیاست گذار، تحلیل گر مسایل اجتماعی، روزنامه نگار، نویسنده، پژوهشگر، عضو هیات علمی دانشگاه ها و ... می توانید از این بستر مشارکت برای طرح دیدگاه ها و به اشتراک گزاری آنها استفاده نمایید.