رئیسی: طرح تقلیل حبس، موجب تزلزل قانون مجازات می‌شود

تقلیل حبس- آسیب اجتماعی - گفتمان اجتماعی

یکشنبه لایحه‌ای در مجلس به تصویب رسید که به موجب آن مجازات حبس کاهش پیدا کند. اگرچه هنوز جزئیات  این لایحه منتشر نشده است اما واکنش‌هایی را نیز در برداشته است. رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه که امروز تشکیل شده است، در خلال صحبت‌هایش به این لایحه هم اشاره کرد. او تقلیل مجازات حبس در مجلس را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی دانست.

*منبع

میدان